Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais

240 Créditos
4 Cursos
80 Plazas

Selos EUR-ACE banderolas_galega e britanica

 

 O grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais proporciona unha formación multidisciplinar cunha sólida base de habilidades e coñecementos científico-tecnolóxicos.

Esta formación facilita o acceso e a superación de estudos de Mestrado, en particular, o Mestrado en Enxeñería Industrial que, xunto con este grado, configura un programa integrado de estudos que habilita para a profesión de Enxeñeiro Industrial.

Proporciona unha base científica e tecnolóxica multidisciplinar, con formación xeneralista sólida e integradora en todas as ramas da enxeñería: mecánica, eléctrica, enerxética, electrónica, automática, de construción e instalacións, de materiais, química, de deseño, medio ambiente, organización e dirección de proxectos e empresas.

A versatilidade e capacidade de adaptación destes titulados tamén lles permite o desenvolvemento da súa formación mediante outros mestrados, como os de especialización en áreas de coñecemento tradicionais ou emerxentes (Nanotecnoloxías, Novos materiais...) ou mestrados orientados á investigación e posterior desenvolvemento do Doutoramento.

Programa de excelencia Ultreia 2020 da Xunta de Galicia:

O grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais foi seleccionado para participar no Plan de Excelencia do Sistema Universitario de Galicia Ultreia 2020, no que se recolle un conxunto de accións que teñen como obxectivo que as universidades galegas poidan dar un novo salto de calidade.

Ao abeiro deste plan, a partir do curso 18/19 ofértase un itinerario en inglés para que, os alumnos que o desexen, podan cursar nesta lingua ata o 80% dos créditos da titulación

Do total de prazas ofertadas, resérvanse 20 para este programa.


 Perfil de ingreso recomendado

O perfil de ingreso recomendado no referido a habilidades, capacidades e coñecementos previos será o do alumno que superase o bacharelato na rama tecnolóxica. Máis en concreto, considérase que son desexables as seguintes calidades dentro do alumnado:

  • Coñecementos básicos sobre matemáticas, física, química, expresión gráfica e informática
  • Capacidade plena para a lectura, reflexión e comunicación oral e escrita
  • Coñecementos dunha lingua estranxeira (preferentemente inglés)
  • Inquietude, curiosidade e iniciativa propia
  • Capacidade de traballo en grupo
  • Interese pola titulación e pola profesión para a que capacita

 

Saídas profesionais

  • Estes graduados son os mellores preparados para acceder con garantía de éxito aos estudos do Mestrado en Enxeñería Industrial que outorga as atribucións plenas do enxeñeiro/a industrial.
  • Grazas a unha sólida formación científica e a unha ampla variedade de coñecementos en diversas tecnoloxías, presentan un carácter xeralista e multidisciplinar.
  • Posibilidade de desempeñar postos de responsabilidade en pemes ou formando parte de equipos de traballo multidisciplinares en calquera tipo de empresa.
  • Capacidade de integración de coñecementos de diferentes áreas para redactar e desenvolver proxectos no ámbito da enxeñería industrial.