Grao de Enxeñería en Química Industrial

240 Créditos
4 Cursos
50 Plazas

tec_01 tec_02

O grao en Enxeñaría en Química Industrial proporciona unha formación asentada nas bases teóricas e nas tecnoloxías propias deste ámbito.

Os graduados en Enxeñaría en Química Industrial ocúpanse do deseño, mantemento e operación de equipos de proceso químico, polo que estudan o control e instrumentación dos procesos químicos, experimentan sobre substancias orgánicas e inorgánicas, transmisión de calor, transferencia de materia, fluxo de fluídos e enxeñaría da reacción química. Así mesmo, estudan o aproveitamento de materias primas, química de produtos naturais, analizan os procesos de fabricación, a contaminación ambiental e a seguridade e hixiene industrial. Estes graduados, por tanto, desempeñan a súa actividade profesional especialmente en industrias nas que se desenvolven procesos químicos, tales como a do petróleo, papel, electricidade, electrónica e do gas, así como no sector do medio ambiente e as administracións públicas. Tamén poden dedicarse á docencia e a investigación.

 

Perfil de ingreso recomendado

O perfil de ingreso recomendado no referido a habilidades, capacidades e coñecementos previos será o do alumno que superase o bacharelato na rama tecnolóxica. Máis en concreto, considérase que son desexables as seguintes calidades dentro do alumnado:

 • Coñecementos básicos sobre matemáticas, física, química, expresión gráfica e informática
 • Capacidade plena para a lectura, reflexión e comunicación oral e escrita
 • Coñecementos dunha lingua estranxeira (preferentemente inglés)
 • Inquietude, curiosidade e iniciativa propia
 • Capacidade de traballo en grupo
 • Interese pola titulación e pola profesión para a que capacita

 

Saídas profesionais

Este grao capacita ao alumnado egresado para exercer a súa actividade profesional no eido da industria química e de proceso, así como en sectores afíns como o enerxético, biotecnolóxico ou ambiental:

 • Optimización e control de procesos:
  • Control e optimización dos procesos da industria química
  • Xestión e optimización de operacións da industria de proceso
 • Biotecnoloxía e Tecnoloxía Electroquímica:
  • Deseño e control de biorreactores
  • Aplicacións industriais da Biotecnoloxía: recuperación de produtos naturais, fermentacións industriais, etc.
  • Aplicacións tecnolóxicas da Electroquímica: tratamento de superficies, baterías e pilas de combustible, proteción de materiais, etc
 • Tecnoloxía medioambiental:
  • Xestión e tratamento de efluentes urbanos e industriais
  • Xestión, valorización e tratamento de residuos
  • Produción de biocombustibles líquidos e gasosos
  • Redución e tratamento de emisións gasosas (captura de CO2)