Docencia en inglés para o curso 2015/2016

Para o curso 2015/2016 a Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo ofrece un programa de docencia en inglés.

Este programa impartirase nos seguintes grupos:

  • 1º curso: en tódolos Graos (grupo C), Sede Campus
  • 4º curso: en tódolos Graos (grupo X1), ambas Sedes
  • 1º curso: Mestrado de Enxeñeñería Industrial (grupo MII), Sede Campus
  • 2º curso: Mestrado de Enxeñería Industrial (grupo MII), Sede Campus
Código Materia
ECTS Cuad. Grupo
1º Curso - Tódolos Graos (Sede Campus)
V12-GXXX101  Expresión Gráfica 9.00 1ºC
 V12-GXXX103  Matemáticas: álxebra e estatística (so estatística en inglés) 9.00 1ºC
 V12-GXXX203  Informática: informática para a enxeñería 6.00 1ºC
 V12-GXXX205  Química: química 6.00 1ºC
4º Curso - Tódolos Graos (Sede Campus)
 V12-GXXX905  Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos 6.00 4ºX1
V12-GXXX903  Inglés Técnico I 6.00 4ºX1
V12-GXXX904  Inglés Técnico II 6.00 4ºX1
4º Curso - Tódolos Graos (Sede Cidade)
 V12-GXXX908  Tecnoloxía láser 6.00 4ºX1
V12-GXXX903  Inglés Técnico I 6.00 4ºX1
V12-GXXX904  Inglés Técnico II 6.00 4ºX1
 1º Curso - Mestrado Enxeñería Industrial (Sede Campus)
V04-M141114  Cálculo de máquinas 3.00 MII
V04-M141104  Ampliación de física 6.00 MII
V04-M141115  Tecnoloxía térmica II 3.00 MII
V04-M141222  Proxectos de enxeñería 3.00 MII
V04-M141215  Instalacións e innovación industrial 6.00 MII
V04-M141218  Deseño de sistemas electrónicos industriais  4.5 MII
V04-M141216  Tecnoloxía térmica II 3.0 MII
2º Curso - Mestrado Enxeñería Industrial (Sede Campus)
V04-M141339  Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial 4.5 MII
V04-M141314  Deseño industrial 6.0 MII
V04-M141316  Deseño de maquinaria asistido 6.0 MII
V04-M141337  Instalacións e innovación industrial 6.0 MII
V04-M141341  Motores térmicos 4.5 MII
V04-M141318  Proxectos de enxeñería 3.00 MII