Área Académica - Posgrao

SEDE CAMPUS

Xefe de Negociado de Estudos de Mestrado:

David Monroy Soage
enderezo electrónico: eei.master@uvigo.es
Teléfono: +34 986 818 627

Xefa de Negociado de Estudos de Doutoramento

Ana Belén García Alonso
enderezo electrónico: eei.doutoramento@uvigo.es
Teléfono: +34 986 818 638

 Xefa de Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento: 

Cristina Morgadas Lois
enderezo electrónico: eei.master@uvigo.es; eei.doutoramento@uvigo.es,
Teléfono: +34 986 818 628