Erasmus-prácticas 2020/21

Erasmus prácticas

Está publicada a convocatoria Erasmus-prácticas para realizar estadías no curso 20-21 en empresas, universidades, centros de investigación e outras institucións da Unión Europea e países acollidos ao programa Erasmus+.

A duración mínima da estadía é de 2 meses e esta poderá iniciarse a partir do 15/10/2020.

A data límite de presentación de solicitudes é o 27 de xullo de 2020.