Convocatoria de bolsas de formación en centros de investigación

Becas investigación

Bolsas remuneradas para estudantes do Mestrado de Enxeñería Industrial.

Entre outras, ofrécese unha praza no Centro de Apoio Científico Tecnolóxico á Investigación (CACTI).

A duración máxima do período formativo será de 10 meses, iniciándose non antes do 1 de outubro de 2019 e finalizando o 31 de xullo de 2020.

O número de horas de colaboración sera de 20 h/semanais.

A dotación económica bruta será como máximo 480 €/mes

Documents and links