Actividades de acollida 2018/2019

As actividades académicas para os alumnos de Grao e Mestrados Académicos da EEI matriculados no curso 2018/2019 terán lugar durante a segunda semana de setembro e son de asistencia obrigatoria para todos os alumnos.

 

Alumnos de 1º iniciación de estudos (1º curso de grao)

Mércores, 5 de setembro de 2018

Sede Cidade (Paraninfo) Sede Campus (Salón de Actos)
09:00  Benvida Director da EEI 10:30  Benvida Director da EEI
09:30  Planificación Docente 11:00  Planificación Docente
10:30  Sub. Alumnado + Delegación 12:00  Sub. Alumnado + Delegación
11:30  Pausa 12:30  Pausa
11:15  Centro de Linguas 12:45  Centro de Linguas
11:45  Servizo de Deportes 13:15  Servizo de Deportes
12:05  Biblioteca 13:35  Biblioteca

Xoves, 6 de setembro de 2018

Sede Cidade (Paraninfo) Sede Campus (Salón de Actos)
11:00  Sesión Orientación 09:30  Sesión Orientación
11:30  Toma de contacto Instalacións 10:00  Toma de contacto Instalacións

 

Alumnos de Continuación de Estudos (2º, 3º e 4º curso)

Martes, 4 de setembro de 2018

Sede Cidade (Paraninfo) Sede Campus (Salón de Actos)
09:00  Carreira formativa na EEI 11:00  Carreira formativa na EEI
09:30  Estancias no estranxeiro 11:30  Estancias no estranxeiro
10:00  Organización docente 12:00  Organización docente
10:30  Prácticas en empresas 12:30  Prácticas en empresas
11:00  Centro de Linguas 13:00  Centro de Linguas
11:30  Plan de Competencias Transversais 13:30  Plan de Competencias Transversais

 

 Alumnos do Mestrado de Enxeñería Industrial 

Xoves, 6 de setembro de 2018

Sede Campus (Salón de Actos)
10:30  Carreira formativa na EEI
11:00  Organización Docente TFM/TFMe. Estancias estranxeiro
12:00  Sesión de orientación persoal e Profesional

 

 

A actividade docente (clases) comenzará o luns 10 de setembro de acordo coa Planificación aprobada pola Comisión permanente da EEI