Master In Chemical Engineering

Información e contacto

Teléfono: ( 34) 986 818 628
e-mail: eq_master@uvigo.es
http://webs.uvigo.es/eq_master/index.htm
 

Obxectivos

Este título de Máster en Enxeñaría Química, ten como Obxectivo Xeral a formación de profesionais e especialistas nos campos de tranferencia de materia e procesos de separación, biotecnoloxías e procesos de corrosión e tratamiento de superficies, que podan desenvolve-la súa actividade en empresas do sector correspondente, administracións e, especialmente, en centros de investigación.

Como Obxectivos Específicos en cada un dos campos de interese, cabe destacar:

  • Transferencia de Materia e Procesos de Separación.

Extracción líquido-líquido. Destilación extractiva. Substitutivos dos COV. Líquidos iónicos.
Procesos industriais: carbón, petróleo, polímeros, compostos orgánicos e inorgánicos.

  • Biotecnoloxías.

Deseño e control de biorreactores.
Remedación Ambiental.
Microorganismos en fermentacións industriais.
Recuperación e purificación de productos.

  • Corrosión e tecnoloxías electroquímicas.

Corrosión, tratamentos superficiais, produción e almacenamento de enerxía.
Tecnoloxías electrocinéticas/electroquímicas. Contaminación ambiental.
Control das emisións gasosas.
Selección e protección dos materiais frente á corrosión. Pinturas anticorrosivas.

A docencia terá lugar na Escola de Enxeñaría Industrial, sede Campus.

Impártense as materias do Máster en dous cuadrimestres.
1º Cuadrimestre: 13 setembro-20 xaneiro.
2º Cuadrimestre: 23 xaneiro-2 xuño.
Horario: 3 días á semana de 9-15.