Xunta de Titulación

A Xunta de Titulación é o órgano da EEI encargado da elaboración, aprobación e modificación dos planos de estudos dos títulos da EEI. A Xunta de Titulación réxese polo título III do Regulamento de Réxime Interno da EEI.

Composición da Xunta de Titulación

A composición da Xunta de Titulación será regulada mediante unha normativa específica que deberá elaborar a Comisión Permanente para a súa remisión e aprobación. Namentres non se elabore e se aprobe esta normativa específica, a Xunta de Titulación ten a composición da Xunta de Titulación da Rama Industrial nomeada polo Reitor.

Titular
Suplente
Sector
Pardo Froján, Juan Enrique
Presidente
Comesaña Piñeiro, Rafael
Secretario
Cerdeira Pérez, Fernando
Subdirector
Fernández Silva, Celso
Subdirector
Fernández Silva, María
Subdirectora
Fiestras Janeiro, Gloria
Subdirectora
Mejías Sacaluga, Ana María
Subdirectora
Pardo Froján, Juan E.
Subdirector
Rodríguez Castro, Francisco
Subdirector
Trillo Yáñez, Cristina
Subdirectora
Urgal González, Begoña
Subdirectora
Verdugo Matés, Rafael
Subdirector
Caamaño Martínez, José Carlos
Badaoui Fernández, Aida
PDI
Castelo Boo, Santiago
Pardo Fernández, Juan Carlos
PDI
Cristóbal Ortega, María Julia
Abreu Fernández, Carmen María
PDI
Fariña Rodríguez, José
Nogueiras Meléndez, Andrés Augusto
PDI
Fernández Fernández, José Luis
Boutinguiza Larosi, Mohamed
PDI
Fernández Otero, Antonio
Manzanedo García, José Fernando
PDI
López Fernández, Joaquín
Paz Domonte, Enrique
PDI
López Pérez, Luis
Bouza Rodríguez, José Benito
PDI
Martín Ortega, María Beatriz
García Conde, Secundina
PDI
Nóvoa Rodríguez, Xosé Ramón
Orge Álvarez, Beatriz
PDI
Pereira Domínguez, Alejandro
Peláez Lourido, Gustavo
PDI
Porteiro Fresco, Jacobo
Míguez Tabarés, José Luis
PDI
Prado Prado, José Carlos
Comesaña Benavides, José Antonio
PDI
Vidal Vázquez, Ricardo
Bajo Palacio, Ignacio
PDI
Vilán Vilán, José Antonio
Segade Robleda, Abraham
PDI
Alonso Castillo, Iria
Alumno
Castro Galdo, Darío
Alumno
Díaz Casaleiro, Tomás
Alumno
Pousa Torres, Carolina
Alumno
Moreira Sendón, María
Monroe Soage, David
PAS

Pardo Froján, Juan Enrique

 • Suplente:
 • Sector: Presidente

Comesaña Piñeiro, Rafael

 • Suplente:
 • Sector: Secretario

Cerdeira Pérez, Fernando

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Fernández Silva, Celso

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Fernández Silva, María

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Fiestras Janeiro, Gloria

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Mejías Sacaluga, Ana María

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Pardo Froján, Juan E.

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Rodríguez Castro, Francisco

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Trillo Yáñez, Cristina

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Urgal González, Begoña

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Verdugo Matés, Rafael

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Caamaño Martínez, José Carlos

 • Suplente: Badaoui Fernández, Aida
 • Sector: PDI

Castelo Boo, Santiago

 • Suplente: Pardo Fernández, Juan Carlos
 • Sector: PDI

Cristóbal Ortega, María Julia

 • Suplente: Abreu Fernández, Carmen María
 • Sector: PDI

Fariña Rodríguez, José

 • Suplente: Nogueiras Meléndez, Andrés Augusto
 • Sector: PDI

Fernández Fernández, José Luis

 • Suplente: Boutinguiza Larosi, Mohamed
 • Sector: PDI

Fernández Otero, Antonio

 • Suplente: Manzanedo García, José Fernando
 • Sector: PDI

López Fernández, Joaquín

 • Suplente: Paz Domonte, Enrique
 • Sector: PDI

López Pérez, Luis

 • Suplente: Bouza Rodríguez, José Benito
 • Sector: PDI

Martín Ortega, María Beatriz

 • Suplente: García Conde, Secundina
 • Sector: PDI

Nóvoa Rodríguez, Xosé Ramón

 • Suplente: Orge Álvarez, Beatriz
 • Sector: PDI

Pereira Domínguez, Alejandro

 • Suplente: Peláez Lourido, Gustavo
 • Sector: PDI

Porteiro Fresco, Jacobo

 • Suplente: Míguez Tabarés, José Luis
 • Sector: PDI

Prado Prado, José Carlos

 • Suplente: Comesaña Benavides, José Antonio
 • Sector: PDI

Vidal Vázquez, Ricardo

 • Suplente: Bajo Palacio, Ignacio
 • Sector: PDI

Vilán Vilán, José Antonio

 • Suplente: Segade Robleda, Abraham
 • Sector: PDI

Alonso Castillo, Iria

 • Suplente:
 • Sector: Alumno

Castro Galdo, Darío

 • Suplente:
 • Sector: Alumno

Díaz Casaleiro, Tomás

 • Suplente:
 • Sector: Alumno

Pousa Torres, Carolina

 • Suplente:
 • Sector: Alumno

Moreira Sendón, María

 • Suplente: Monroe Soage, David
 • Sector: PAS