Academic Offer

A Escola de Enxeñería Industrial da Universidad de Vigo integra as antigas Escolas Universitarias de Enxeñería Técnica Indutrias e Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais, e adícase á ensinanza no ámbito da Enxeñería Industrial a través dunha oferta educativa versátil e actual dos seus diferentes graos, mestrados e programas de doutoramento.

 

Estudos oficiais de grao da EEI (240 créditos ECTS)

 

Dobres Graos (Novidade para o curso 2020-2021)

 

Mestrados Académicos

 

Mestrados profesionalizantes (60 créditos ECTS)

A oferta educativa actual complétase con diferentes mestrados profesionalizantes interrelacionados co sector empresarial de Galicia:

 

Programas de doutoramento

A fase de investigación realízase a través dos programas de doutoramento, todos eles distinguidos coa "Mención hacia la Excelencia" polo Ministerio de Educación: